Serwis

tel. +48 535 010 848

email: serwis@diesel-oil.plFormularz zgłoszenia reklamacyjnego

Firma Dex-Oil Sp. z o.o. udziela na oferowane wyroby następujących gwarancji licząc od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika:


• Dla zbiorników stalowych podziemnych (20 lat)

• Dla zbiorników stalowych naziemnych 60 miesięcy (5 lat); dla zabezpieczenia antykorozyjnego 18 miesięcy, pod warunkiem przestrzegania zasad właściwego posadowienia i eksploatacji wg warunków zawartych w DTR

• Dla zbiorników z polietylenu 120 miesięcy (10 lat)

• Dla produktów do dystrybucji paliw lub olejów firmy UR, PIUSI, TELLARINI (2 lata)Pistolety i węże są objęte 14 dniowym okresem rozruchowym.

Gwarancja obejmuje w szczególności:

• Dla zbiorników polietylenowych i stalowych: szczelności, trwałość koloru, zmiany pod wpływem czynników atmosferycznych.

• Dla osprzętu firmy PIUSI oraz UR niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia tj. niezgodne z parametrami producenta
Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zawiadomienia o powstałej wadzie.

Godziny otwarcia biura:
Pon. - pt. godz. 8.00 - 16.00
Firma Dex-Oil Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wymianę sprzętu na nowy w przypadku niemożliwości wykonania naprawy.

Firma Dex-Oil Sp. z o.o. może się uchylić od terminowości napraw, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami np. klęskami żywiołowymi, niepokojami społecznymi, ograniczeniami importowymi itp.

W zakresie nieuregulowanym kartę gwarancyjną, strony stosują odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Konieczne jest zabezpieczenie układów elektronicznych przez wykonanie ochrony przepięciowej w obwodzie zasilania energii elektrycznej (możliwość powstania przepięć podczas wyładowań atmosferycznych)LISTA CZYNNOŚCI NIE OBJĘTYCH GWARANCJĄ:

- kalibracja przepływomierzy

- wymiana filtrów (zalecana 2 x w roku lub w razie potrzeb)

- wymiana uszkodzonych mechanicznie łopatek pompy

- naprawa/wymiana pompy uszkodzonej w wyniku zatarcia

- naprawa uszkodzeń mechanicznych

- wymiana bezpieczników

- naprawa/wymiana sprzętu uszkodzonego przez zwarcie elektryczne

- wymiana baterii