Jak skutecznie rozliczać paliwo oraz inne media?

W wielu bazach transportowych oraz firmach posiadających własny transport natknąć się można na zbiorniki i dystrybutory paliwa. 

Kto potrafi liczyć złotówki, a przedsiębiorcy z pewnością do tej grupy należą, decyduje się na tankowanie pojazdów u siebie. Dostawca dowiezie olej napędowy i sprzeda go znacznie taniej (nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze) niż na stacji paliwowej. Trzeba tylko zaopatrzyć się w zbiornik paliwowy i dystrybutor do wydawania paliwa umożliwiający odpowiednią kontrolę dostaw oraz wydań.  Wszyscy, którzy mają CB-radio, pewnie nie raz słyszeli jak kierowcy "ogłaszają" się ze sprzedażą "oszczędności". Do tego jeszcze brak pewności, czy firmy paliwowe (oczywiście tylko te z przestarzałym sprzętem) dostarczają dokładnie tyle paliwa, ile wystawiają na fakturze. Jak tego uniknąć?

Wystarczy dystrybutor z bezobsługowym systemem zarządzania. Przykładem uniwersalnego i kompaktowego rozwiązania dla niedużych firm jest system FMS. Dostęp do tankowania za pomocą tego systemu mają tylko uprawnieni użytkownicy poprzez breloki lub karty RFID. System obsługuje do 250 użytkowników i po wprowadzeniu dostaw oblicza bieżący stan paliwa. Dane przenoszone są specjalną kartą do komputera.

Opcjonalnie zbiornik można wypsażyć we wskaźnik poziomu paliwa OCIO, który pozwala na kontrolę poziomu płynów w zbiornikach o różnych kształtach do wysokości 4m. Zasada pomiaru polega na odczycie różnicy ciśnień atmosferycznego i wymuszonego przez słup cieczy w sondzie pomiarowej układu. System zarządzany jest przez układ elektroniczny (wyposażony dodatkowo w mikro wyłączniki oraz ekran), który przenosi wyniki pomiarów różnicy ciśnień na wspomniany ekran, gwarantując ciągłą informację o poziomie płynów w zbiorniku. Wskaźnik OCIO składa się z sondy z rurką do pomiaru ciśnienia statycznego, wprowadzanej z góry zbiornika, która musi dotykać dna oraz systemu kontrolnego, który wskazuje poziom i pozwala na zarządzanie systemem.

Dla większych firm przygotowany został system MICROMAT. System ten oferuje dostęp uprawnionych użytkowników poprzez jedno lub dwuetapowy proces identyfikacji (karty zbliżeniowe oraz breloki). Dodatkowo system wymaga od użytkownika wprowadzenia stanu licznika (opcjonalnie stanu motogodzin) oraz rejestruje datę, godzinę, ilość zatankowanego paliwa oraz który użytkownik i do jakiego pojazdu tankował. Użytkowników można podzielić na grupy. Podłączona sonda hydrostatyczna na bieżąco monitoruje poziom paliwa w zbiorniku i wyświetla stan na ekranie komputera. Zastosowanie najlepszych materiałów w urządzeniu zapewnia stabilność, dzięki czemu zimą czy podczas gorącego lata nie ma problemów z jego funkcjonowaniem. Nawet przy wyłączeniu zasilania urządzenie zapisuje dokonane tankowanie. Dane przechowywane są w urządzeniu i przenoszone są za pomocą kabla LAN lub WiFi bądź poprzez GPRS. Podgląd do danych odbywa się poprzez standardową przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca na świecie - również podczas pobytu szefa na wakacjach.Jednocześnie system umożliwia skopiowanie baz danych na komputer lokalny w celu utworzenia back’upu. Największą zaletą tego rozwiązania jest brak jakichkolwiek opłat abonamentowych.

Z kolei dla najbardziej wymagających (największych) firm oferowany jest system MACROMAT. Oprócz wszystkich możliwości jakie posiada system MICROMAT, MACROMAT dodatkowo oferuje: rozliczanie dostaw paliwa oraz wydań w temperaturze 15 stopni Celsjusza, zarządzanie kilkoma dystrybutorami w tym samym czasie (2XON, AdBlue), możliwość zarządzania dystrybutorami legalizowanymi, oprogramowanie lokalne, ustawienia powiadomień przy stanach minimalnych, powiadomienia alarmów, przydzielenie uprawnień dostępu dla użytkowników, inne dla właściciela, inne dla osób rozliczających. Opcjonalnie można się zaopatrzyć w tak zwany Net-serwer, czyli dostęp do danych poprzez przeglądarkę www, co w przypadku osób dużo podróżujących może mieć ogromne znaczenie. Podłączona sonda magnetostrykcyjna posiada bardzo wysoką dokładność pomiaru (+/- 0,5%, rozdzielczość: +/- 0,1 mm) i zapewnia bezpieczeństwo działania oraz wielorakość zastosowań.

Wszystkie powyższe rozwiązania firma może zaoferować jako gotowy dystrybutor, tzn. z pompą, przepływomierzem, filtrem, wężem oraz pistoletem lub jako niezależny układ zarządzający do dystrybutorów, które obecnie pracują w firmach. Dodatkową zaletą systemów MICRO i MACROMAT jest możliwość zintegrowania z systemami monitoringu GPS tak, aby dane z systemów wydawczych były wykorzystywane m. in. do wyliczania norm spalania w systemach GPS-owych.